donderdag 29 september 2011

zaterdag 24 september 2011

star baby

Light Mouse

This charming mouse lamp is even more cute when you see it on the shelf.
seen at CASA & LUCE, Amsterdam

dinsdag 20 september 2011

maandag 19 september 2011

MOM BLOG TOP 50

50 Mom Design Blogs


.

Bergstein and Bakker

The cutest wellies ever
made by Bergstein


A bag full of wisdom

sneaking through the woodsIndian shoes for the whole family

Papier Maché Digital

 
No 8
OUT NOW and online for two months

vrijdag 9 september 2011

Today's stumbling upon
Found at Tafel van Kaas and at Shak-shuka

Louise in chinese characters


L O U I S E

2011 : year of the rabbit

Het Konijn.
HOOFDKENMERKEN:
sociabel, bescheiden, tactvol, verfijnd, vredelievend, voorzichtig, schrander,
opmerkzaam, maar overgevoelig en weleens wat afstandelijk.
IN DE LIEFDE:
romantisch, harstochtelijk en een mensenkenner.
KENMERKEN:
Het Konijn kenmerkt zich door rechtschapenheid en voorzichtigheid en heeft een rustige, verfijnde manier van doen. Hij houdt van de rustiger zaken in het leven en pakt zijn bezigheden methodisch en kalm aan.
Intelligent, belezen en welbespraakt als hij is weet het Konijn hoe hij indruk moet maken en hij zit nooit om vrienden verlegen. Het Konijn is een gezelligheidsteken en mensen die eronder geboren zijn kunnen het goed met anderen vinden. Het Konijn is bescheiden en vriendelijk in zijn optreden. Hij is niet alleen goed van de tongriem gesneden, maar kan ook goed luisteren. Hij houdt van een goed gesprek en geeft dikwijls verstandige en slimme raadgevingen. Hij heeft verder een opmerkzame aard en mensenkennis.
Gewoonlijk bezit het Konijn een opgewekt en tevreden temperament. Hij houdt niet van ruzie en emotionele toestanden en zal er alles aan doen om zulke onplezierigheden te vermijden. Voor het Konijn is het leven iets waarvan je moet genieten en soms sluit hij zich af van de hardere kanten ervan. Hij mag dan grote moeite getroosten om moeilijkheden en ruzies te mijden, als hij geen alternatief heeft, weert hij zich net zo goed als ieder ander. Behalve dat hij een liefhebber van praten is, kan het Konijn ook een enthousiaste lezer zijn en veel van muziek, kunst en het buitenleven houden. Indien mogelijk zal hij ernaar streven om in eeen plezierige comfortabele omgeving te leven. Hij richt zijn huis stijlvol in en heeft oog voor interieurverzorging.
Onder Konijnen komen we veel verzamelaars tegen en ze houden van antiek en schilderijen.
Het Konijn is een luxe paard en houdt  van gezelligheid, naar feesten en andere samenkomsten gaan en vindt het ook heerlijk om zijn vele vrienden thuis te ontvangen. Hij is een geweldige, zorgzame gastheer.
Met zijn voorzichtige, methodische aard is het Konijn vaak goed in het werk dat hij doet. In zaken is hij geslepen en altijd op zijn hoede en hij heeft een goed beoordelingsvermogen. Hij kan ook uitgekookt zijn en is een slimme, bekwame onderhandelaar. Door zijn rustige, vriendelijke manier van optreden krijgt hij anderen aan zijn kant, hoewel zijn drang om confrontaties te vermijden hem soms te voorzichtig maakt.
Zijn intelect, goede geheugen en oog voor detail maken hem dikwijls heel geschikt voor een administratieve of wetenschappelijke carriere. Als diplomaat zal hij het goed doen, evenals in public relationswerk, in een juridische loopbaan of in de financiele sector of in iets dat met kunst of antiek te maken heeft.
Doorgaans stapt het Konijn niet van de een in de andere baan, maar legt hij zich op een bepaalde carriere toe. Hij zal proberen om niet in een geladen, gejaagde sfeer te hoeven werken.
Het Konijn denkt meestal lang en uitvoerig na over het geen hij moet doen en gaat zelden overhaast  te werk.
Hij hecht grote waarde aan zijn bestaanszekerheid en is in geldzaken zorgvuldig en voorzichtig.
Dikwijls zijn Konijnen slimme investeerders die in hun latere leven geen geldzorgen hebben.
Konijnen besteden veel zorg aan hun uiterlijk en hebben de voorkeur voor elegante, stijlvolle kleding.
Het Konijn is romantisch en hartstochtelijk van aard en heeft waarschijnlijk tal van verhoudingen voordat hij zich settelt. Hij heeft veel mensenkennis en kiest gewoonlijk een goede partner.
In het algemeen is het Konijn loyaal en trouw, maar er zijn er die flirterige neigingen niet kunnen bedwingen
Het Konijn is een charmeur. Het Konijn heeft er plezier in om samen met zijn partner een stabiel comfortabel en gezellig huishouden op te zetten. Hij besteedt zorg aan zijn huis en het is er steevast netjes en goed georganiseerd. Hoewel de verantwoordelijkheden van het ouderschap hun niet altijd zomaar komen aanwaaien, hebben veel Konijnen een groot gezin. Het Konijn zal van zijn kinderen houden en voor hen zorgen, maar desondanks vinden sommigen van hen dat hun anderszins zo ordelijke leefwijze door hen wordt verstoord en hebben ze moeite met de dwaze streken die hun kinderen uithalen. Niettemin kunnen kinderen het goed vinden met het vriendelijke, liefdevolle Konijn, dat achter de kinderen staat en er altijd zijn best voor zal doen dat het hen aan niks ontbreekt.
Het Konijn heeft nogal wat kwaliteiten.
Hij is welgemanierd en tactvol.
Hij is slim, nauwgezet in zijn werk en heeft een ontwikkelde, verfijnde smaak.
Maar ook het Konijn heeft zijn slechte eigenschappen.
Zo kan hij ongevoelig zijn en zijn verlangen om problemen en moeilijkheden uit de weg te gaan hem aarzelend en bangelijk maken.
Als de dingen hem niet aanstaan, wordt hij afstandelijk en soms kan hij tamelijk oppervlakkig worden omdat hij iets wil omzeilen. Hij kan zich ook pietluttig en vitterig opstellen.
Maar omdat hij scherpzinnig, opmerkzaam en voorzichtig is, vaart hij gewoonlijk wel een veilige koers.
Voor zover mogelijk leidt hij een plezierig leven-  een leven waarin hij geniet van gezelschap en het bezig zijn met zijn dingen.

zaterdag 3 september 2011

donderdag 1 september 2011

 This is the cover of a new, Dutch, children's book called Het Muizenhuis or, in English The mouse mansion. The house is a work of art made by Karina Schaapman who also wrote the story. A really inspiring work that took her years to make.